Úvod

Klášter, kostel i rozlehlá zahrada jsou v majetku Římskokatolická farnosti Uhlířské Janovice.
Provoz zajišťuje a objekt má v dlouhodobém nájmu spolek Klášter Zásmuky, z.s..

O areál se dále starají různí dobrovolníci z řad farníků, příznivců z uměleckých a skautských kruhů a mnoho dalších dobrodinců.

Aktuálně je objekt využíván především pro duchovní, umělecké, společenské a vzdělávací akce.

Namátkou zde již proběhlo:

- duchovní obnovy a exercicie
- farní a ministrantské tábory
- výpravy nejrůznějších skupin (skauti, turisté, školní výlety atd.)
- vzdělávací akce - kurzy
- svatební oslavy i obřady
- výstavy a umělecká setkání

Finanční dary na rozvoj kláštera je možné zasílat na účet
CZK: 2500989045/2010

(EUR: 2100989046/2010)

Děkujeme za každý váš dar!